Medverkande

Sylvia Javén är bildkonstnär och bildkonstpedagog, verksam i Helsingfors och Vasa. Hon använder sig ofta av ett poetiskt berättande i sina verk och har ställt ut sina installationer, målningar och videoverk både i Finland och internationellt. Ett återkommande tema i hennes konst är utforskandet av hur det geografiska och emotionella samsas i landskapet. 

Maria Perkins is a mindfulness and wellbeing specialist who holds space for deepening connections to self, others, and nature. She intuitively sculpts with natural materials and draws with pastel and ink. She lives in Finland after relocating from Scotland in 2019, leaving behind over twenty years of professional work within inclusive education and mental health recovery, first in urban North England and latterly in rural North Scotland. IG: mariaperkins.fi

Pia Hansen is a vocalist and artist with a focus on poetry and the use of vocal loops to create music and art work. She offers workshops on collaborative vocal improv and voice work to support wellbeing. Her ancestors are Finnish and Danish and she moved to Finland in 2020 with her small family to return to her roots. Her background includes many decades of singing, training in voice and well being work and an extensive professional background in the homelessness sector. IG: hums_of_the_heart

Rickard Eklund (f. 1982) är en prisbelönad singer-songwriter, poet och teater- och filmkompositör. I 2016 års Solveig von Schoultz-tävling tilldelades Eklund första pris för sina dikter. Samma år skrev han Årets finlandssvenska låt ”Finland”, vilket är inledningsspåret till det hyllade debutalbumet ”1. (ätt)” från 2018. I sin magistersavhandling “Spelljud, musik, artificiellt språk och absurdism : En funktionsanalytisk studie av actionrollspelet NieR:Automata” (2022) från musikvetenskapslinjen vid Åbo Akademi undersökte Eklund vilken inverkan spelljud, bakgrundsmusik och det artificiella språket har i det absurdistiska narrativet i tv-spelet NieR:Automata. 2023 debuterade han som poet med diktsamlingen tundra.
 
Alexandra Harald (Li Taiga) (f. 1998) är en kulturarbetare, fotograf, poet, skribent och frikonstnär. Harald hyser en förkärlek för tvärkonstnärliga projekt och konceptuella idéer. Hon har engagerat sig i kulturfältet genom såväl separatutställningar som grupputställningar i Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Frankrike och Italien. I sitt examensarbete ”Abba dabba sirgu la” (2022) från bildkonstlinjen vid Yrkeshögskolan Novia närmar Harald sig teman som gudstro, existentialism och dadaism genom att ta avstamp ur en autoetnografisk metod. I 2023 års Arvid Mörne-tävling tilldelades Harald första pris för novellen ”Odysséernas år”.

Sara Rönnqvist är doktorand i nordiska språk och forskar på språk i interaktion. Hon har bland annat granskat närmare så kallade gränsområden i talat språk där en annan person kan börja tala efter att en talare har sagt något som kan förstås som en meningsbärande enhet, t.ex. en fråga eller en åsikt. Utöver forskningen verkar hon som frilansskribent och skriver recensioner för bland annat Ny Tid och Nya Argus. I olika sammanhang har hon dragits till gränsöverskridande och tvärkonstnärliga projekt, teman och möten. Hon har t.ex. medverkat i Nina-Maria Oförsagds tvärkonstnärliga experimentella videoverk Bortglömd adress / Unsung Address med dikt och uppläsning. Hon slutar aldrig fascineras av hur individer etablerar kontakt, skapar samförstånd och upprätthåller eller avslutar sociala relationer. Detta är teman hon gärna diskuterar, skriver om och tar del av via olika konstformer.

Hugo Ochoa is a visual artist and an art teacher, who is based in Solothurn in Switzerland. Through the mediums of drawing, animation, and digital painting he explores various themes that awaken his curiosity. The study of perception and the development of creativity are for example two themes that have accompanied him throughout his career, and that he continues to explore in his daily life as an artist, as well as in his teaching.

Jag: Heter Anna Nygren och är författare, dramatiker och litteraturvetare (doktorerar vid Åbo Akademi, med en avhandling om Monika Fagerholms Vem dödade bambi? (2019)). Jag arbetar också ibland med textilkonst och illustration. Min senaste bok är Nathalie (2023, Dockhaveri Förlag), en sorts prosa-poetisk text om lesbiska love-hate-relationer. Jag har tidigare skrivit om liknande teman, tex om autism och läsning/skrivande i Astra och Lysmasken, och om djur i litteratur; hästar hos Clarice Lispector i Nya Argus, och hundar och kaniner hos Fagerholm i HLS.

Sara Berg är författare och dramapedagog. Hon skriver barnböcker, facklitteratur, essäer och poesi.

Klara Meijer är en litteraturvetare, kritiker och diversearbetare.