spatial – – digital

no. 1. Kartläggning av färg & form / Mapping Color and Form

 

 

På 1960-talet bjöd Mieko Shiomi, konstnär inom Fluxus-rörelsen, in sina konstvänner från hela världen för att skapa kartor som ett sätt att mötas bortom geografiska gränser. Som en hyllning till Shiomi bjuder nu Kontradiktion, tidskrift för digital poesi, in sina konstvänner till en delad upplevelse i det digitala. Bidra till verket genom att fylla i det enkla formuläret nedan. 

////

 In the 1960s, Mieko Shiomi of the Fluxus art movement invited her art friends from all over the world to create global maps as a way to connect beyond spatial limitation. As an hommage to Shiomi, the digital poetry magazine Kontradiktion now invites its art friends to join a digital shared experince. Fill out the simple form below to add your contribution.

 

Kontradiktion  //// instagram

Delta i det kollektiva verket genom att fylla i formuläret nedan på skandinaviska eller engelska. Ditt svar kommer att läggas till på en karta utifrån den plats du anger. Du väljer själv hur detaljerat du vill svara. Om du vill delta med flera bidrag, skicka in varje objekt separat. Verket kommer att publiceras som en del av Kontradiktion #3 den 18 april 2024.

Instruktioner

Stad och land där du är, t.ex. Helsingfors, Finland

Plats Om du vill kan du här beskriva mer exakt var du befinner dig (t.ex. stadsdel, gata, namn på café, bibliotek e.d.), eller lämna tomt. 

Bidrag Välj ett objekt som du ser framför dig. Beskriv objektets färg och form, utan att berätta vad objektet är. Välj själv hur noggrant du vill beskriva objektet.

E-post Om du anger din e-postadress, får du meddelande när verket och  Kontradiktion #3 utkommer. Endast redaktionen hanterar din info, ditt bidrag publiceras anonymt. Du kan också följa oss på instagram för att få info om kommande nummer. 

Join the collective work by filling out the form in English or Scandinavian. Your answer will be added to a map based on the location you provide. You may answer in as much or as little detail as you wish. If you like to add several entries, please send each entry separately. The work will be published as part of Kontradiktion #3 on April 18 2024.

Instructions

City, country Current location, eg. Helsinki, Finland

Location If you like, you can describe your location in more detail, eg. neighborhood, street, name of café, library etc. You can also leave this empty.

Contribution Choose an object that you see. Describe the colour and shape of the object, without disclosing what the object is. You may describe the object in as little or as much detail as you wish.

E-mail If you choose to enter your email address, you will be notified when the work and the new issue of Kontradiktion is published. Only the editorial team will handle your information, your contribution will always be published anonymously. You can also follow us on instagram to get info about the upcoming issues. 

 

Skicka info när verket är publicerat ///// Please send me info about the release of the finished work

12 + 5 =